VÄLKOMMEN TILL BÄLLSTAUDDE

byggherre och fastighetsutvecklare med hjärta

VÄLKOMMEN TILL BÄLLSTAUDDE

I Bällstaudde koncernen ingår ett antal olika bolag med olika inriktningar.
Bl.a:

  • Bällstaudde Förvaltning

  • Bällstaudde Fastigheter

  • Bällstaudde Projektutveckling

Bällstaudde Fastigheter tar fram och bygger bostäder för personer med behov av stöd och service enligt LSS

Bällstaudde har cirka femtio års erfarenhet av att bedriva boende- och daglig verksamhet i enlighet med LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Med det som bakgrund bygger vi idag anpassade grupp- och servicebostäder. Målet är att kunna erbjuda boenden med hög kvalitet och tillgänglighet i första hand i Stockholms län och i Mälardalen men även i södra och västra Sverige.

Förhandsvisning av bildFörhandsvisning av bildFörhandsvisning av bildFörhandsvisning av bildFörhandsvisning av bildFörhandsvisning av bildFörhandsvisning av bildFörhandsvisning av bildFörhandsvisning av bild

BÄLLSTAUDDE FASTIGHETER AB
Organisationsnummer: 559005-6619
Kemistvägen 2A, 183 79 Täby

Bällstaudde bygger grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Byggherre och fastighetsutvecklare med ❤