AKTUELLT

2020-12-10

Bällstaudde har sålt sina första fem gruppbostäder till K2A där överlämning sker idag. Vi ser fram emot att bygga nya gruppbostäder och därmed kunna erbjuda fler platser.
Vi söker alltid byggrätter se "Tomttips" för mer info.

2020-04-02

Överlämning sker av det färdigställda fina LSS boendet i Katrineholm till kunden Nytida AB.
Byggnaden är på ca 500 kvm (BRA) och består av 6 lägenheter samt personalutrymme.

2019-09-17

Bygget av LSS boende i Katrineholm uppmärksammas i lokalpressen, Katrineholms kuriren och Eskilstuna kuriren.
(Citat från artikeln - skriven av Stina Järperud)

Nytt gruppboende byggs vid Nyhemsvallen
KATRINEHOLM
Intill Nyhemsvallen snickras det för fullt på en ny gruppbostad som ska stå klar i april nästa år.
Boendet ska drivas av ett stort omsorgsbolag.
I maj inleddes byggnationen av en 500 kvadratmeter stor gruppbostad på fastigheten Ratten 2 i Nävertorp.
Enplanshuset rymmer sex lägenheter som är anpassade för personer med behov av stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Fasaden blir gråaktig i trä och i huset blir det också personalutrymmen och allmän ytor.

- Det är det femte LSS-huset vi bygger, varav tre andra har byggts i Sörmland säger Jörgen Olofsson på Bällstaudde Projektutveckling.
Han är i fastighetsbranschen och driver Bällstaudde tillsammans med Mats Odell som har lång erfarenhet av att driva vårdhem.
Bristen på LSS boenden gjorde att de valde att specialisera sig på att bygga gruppbostäder, som de sedan hyr ut till omsorgsföretaget Ambea.
I Boverkets bostadsmarknadsenkät 2019 uppger 162 kommuner att de har underskott på någon form av bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Katrineholms kommun uppger att behovet inte kommer att vara täckt varken på två eller fem års sikt.
Jörgen Olofsson är född och uppvuxen i Katrineholm.
- Det år jätteroligt att bygga ett hus i min gamla hemstad bidra till något som samhället behöver.
Bällstaudde letar efter lämpliga tomter i hela Mälardalen.
- Vi ser hur behovet ser ut och där letar vi byggrätter. Det bör vara någorlunda nära en livsmedelsaffär och allmänna kommunikationer, säger Jörgen Olofsson.

Förhandsvisning av bild
Förhandsvisning av bild

2019-08-01

LSS boendet i MORGONGÅVA färdigställt och överlämnas till Nytida AB och dess verksamhet, för att så småningom kunna välkomna nya hyresgäster som får åtnjuta det fina huset.

Byggnaden är på 462 kvm (BRA) och består av 6 lägenheter samt personalutrymme.

Förhandsvisning av bild

2019-05-27

Nytt LSS boende i KATRINEHOLM
Byggnation av nytt LSS boende påbörjas, inflyttning i färdigt hus är planerad till April 2020
Byggnaden kommer bestå av 6 lägenheter samt personalutrymme

Förhandsvisning av bild

2019-05-27

LSS boende i ÅKERS STYCKEBRUK klart och överlämnas till Nytida AB, inflyttning sker successivt. 6 personer får möjlighet till en ny egen modern och behovsanpassad bostad.
Byggnaden är på 485 kvm (BRA) och består av 6 lägenheter samt personalutrymme. 

Förhandsvisning av bild

2018-11-10

LSS boende i MORGONGÅVA börjar byggas, här skall 6 nya fina lägenheter med trädäck bli till som skall ge behövande ett boende att må bra och trivas i.
Huset kommer byggas naturnära och med en antydan till sjöglimt.
6 lägenheter och personalutrymme om 462 kvm (BRA)

Förhandsvisning av bild

2018-05-29

Bällstaudde Projektutveckling AB påbörjar byggnation av LSS boenden i ÅKERS STYCKEBRUK. Detta innebär att det tredje huset med anpassning för speciella behov snart kommer att stå färdigt för inflyttning.
I dagarna påbörjades gjutning av bottenplattan och under sommaren kommer ett hus att börja ta form.

Förhandsvisning av bild

2018-02-01

LSS boende i MARIEFRED klart. Vi välkomnar Nytida och de hyresgäster som här får en härlig ny plats att bo på.Byggnaden är på 425 kvm (BRA) och består av 6 lägenheter samt personalutrymme.

Byggnaden är byggd enligt och uppfyller kraven för certifieringen Miljöbyggnad Silver.
https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/vad-ar-miljobyggnad/

Förhandsvisning av bild

2018-01-01

STRÄNGNÄS klart och överlämnas till Nytida. 6 boende kommer här få en ny plats i livet i en vacker och harmonisk omgivning.
Byggnaden är 425 kvm och består av 6 lägenheter samt personalutrymme

Byggnaden är byggd enligt och uppfyller kraven för certifieringen Miljöbyggnad Silver.
https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/vad-ar-miljobyggnad/

Förhandsvisning av bild

2017-04-19

Bällstaudde Fastigheter AB är nu partner till Brunswick Real Estate (tidigare Sveafastigheter AB) som ansvarar för förvaltning (Local Asset Management Partner, LAMP) av fastigheten Kettil 7 (Sigma-huset i Västerås). Fastighets AB Regio (med AP3 som majoritetsägare och Bällstaudde Fastigheter AB som minoritetsägare) är sedan mars 2017 ny fastighetsägare.
Bällstaudde Fastigheters uppdrag innefattar: uthyrning, utveckling, hyresgästrelationer, upphandling och styrning av driftorganisation samt ekonomisk förvaltning.

Förhandsvisning av bild

2017-03-02

Bällstaudde Projektutveckling AB bygger gruppbostäder i MARIEFRED och STRÄNGNÄS

Patrik Attemark, affärsområdeschef på Nytida AB, Ia Odell Balkeståhl, projektledare på Bällstaudde Projektutveckling AB och en representant från byggentreprenören tar idag de första spadtagen.

─ Vi är glada att nu komma igång med bygget! Det känns viktigt och värdefullt att genom våra hus få vara med och bidra till en bra livskvalitet för personer med särskilda behov, berättar Ia Odell Balkeståhl.

─ Vi jobbar aktivt med att våra hus ska präglas av omtanke och utgöra en autismvänlig miljö att bo och trivas i, fortsätter Karolina Odell, konceptansvarig inredare på Bällstaudde Projektutveckling AB.

Förhandsvisning av bild

2016-09-14

Bällstaudde Fastigheter AB bygger cirka 100 bostäder på Gärdesvägen i VALLENTUNA

Förhandsvisning av bild

Illustration: Reierstam arkitektur

Vallentuna kommun har tilldelat Bällstaudde Bostadsutveckling AB en markanvisning för ca 100 bostäder i ett attraktivt centralt läge vid Gärdesvägen i Vallentuna tätort.

Bällstaudde Bostadsutveckling har producerat det vinnande förslaget för Gärdesvägen i samarbete med Reierstam Arkitektur. Bällstaudde Bostadsutveckling ägs av Bällstaudde Fastigheter AB och Landsort Care 4 AB, ett bolag som huvudsakligen är inriktat på LSS-, vård- och omsorgsfastigheter samt bostäder.

Kontakt:
JÖRGEN OLOFSSON, vd Bällstaudde Fastigheter AB
E-post: jorgen.olofsson@ballstaudde.se
Tel: 070 968 16 65

BÄLLSTAUDDE FASTIGHETER AB
Organisationsnummer: 559005-6619
Kemistvägen 2A, 183 79 Täby

Bällstaudde bygger grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Byggherre och fastighetsutvecklare med ❤