LÅNG ERFARENHET
- trygga relationer

Grunden för Bällstaudde Projektutveckling AB lades när familjen Odell övertog ett vårdhem i Vallentuna redan 1959. 47 män med speciella behov bodde då under oacceptabla former och utan sysselsättning i gamla Bällsta Gård. Dåvarande Medicinalstyrelsen gav familjen fem år för att ge de boende bra levnads- och sysselsättningsvillkor. Vårdhemmet avvecklades så småningom och de boende fick flytta till egna hem i grupp- och servicebostäder.

Verksamheterna hade 2007 cirka 200 anställda, de såldes då och blev tillsammans med Solhaga By, grunden till Solhagagruppen (Nuvarande Ambea/Nytida).

Ägarförhållande

Bällstaudde Projektutveckling AB ingår i Bällstaudde Fastigheter AB som ägs Mats och Elisabeth Odell genom Bällstaudde Förvaltning AB.

Bällstaudde har två generationers, dryga 50 års erfarenhet av att bygga vårdboenden i enlighet med bestämmelser och den senaste utvecklingen inom området. Målet är fortfarande att kunna erbjuda boenden med hög kvalitet och tillgänglighet till rimliga hyror.

Mer historik

Bolaget har utvecklat Vallbostrandsområdet i Vallentuna genom att anordna en arkitekttävling som låg till grund för den nya detaljplanen som genomfördes i början av 2000-talet. I Vallentuna centrum byggde bolaget 1992 Centrumfastigheten Alléhuset med cirka 6 000 kvm BTA, med bland annat sju integrerade lägenheter för serviceboende enligt LSS.

Ett antal gruppbostäder har under åren även byggts på Vallbostrandsområdet och på Bällstaberg i Vallentuna, tillsammans med Järntorget och JM.

Mer

Bällstaudde Bostadsutveckling AB vann i konkurrens med andra byggföretag, en markanvisningstävling i Vallentuna kommun utanför Stockholm. Läs mer på Kyrkbacken

BÄLLSTAUDDE FASTIGHETER AB
Organisationsnummer: 559005-6619
Kemistvägen 2A, 183 79 Täby

Bällstaudde bygger grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Byggherre och fastighetsutvecklare med ❤