LÅNG ERFARENHET

- trygga relationer


Grunden för Bällstaudde Projektutveckling AB lades när familjen Odell övertog ett vårdhem i Vallentuna redan 1959. 47 män med speciella behov bodde då under oacceptabla former och utan sysselsättning i gamla Bällsta Gård. Dåvarande Medicinalstyrelsen gav familjen fem år för att ge de boende bra levnads- och sysselsättningsvillkor. Vårdhemmet avvecklades så småningom och de boende fick flytta till egna hem i grupp- och servicebostäder.

Verksamheterna hade 2007 cirka 200 anställda, de såldes då och blev tillsammans med Solhaga By, grunden till Solhagagruppen (Nuvarande Ambea/Nytida).


Ägarförhållande

Bällstaudde Projektutveckling AB ingår i Bällstaudde Fastigheter AB som ägs gemensamt av dels Mats och Elisabeth Odell genom Bällstaudde Förvaltning AB samt av Jörgen Olofsson Fastigheter AB.

Bällstaudde har två generationers, dryga 50 års erfarenhet av att bygga vårdboenden i enlighet med bestämmelser och den senaste utvecklingen inom området. Målet är fortfarande att kunna erbjuda boenden med hög kvalitet och tillgänglighet till rimliga hyror.


Mer historik

Bolaget har utvecklat Vallbostrandsområdet i Vallentuna genom att anordna en arkitekttävling som låg till grund för den nya detaljplanen som genomfördes i början av 2000-talet. I Vallentuna centrum byggde bolaget 1992 Centrumfastigheten Alléhuset med cirka 6 000 kvm BTA, med bland annat sju integrerade lägenheter för serviceboende enligt LSS.

Ett antal gruppbostäder har under åren även byggts på Vallbostrandsområdet och på Bällstaberg i Vallentuna, tillsammans med Järntorget och JM.

Mer

Bällstaudde Bostadsutveckling AB vann i konkurrens med andra byggföretag, en markanvisningstävling i Vallentuna kommun utanför Stockholm. Läs mer på Kyrkbacken
Vi uppför gärna byggnader inspirerade av det vinnande konceptet anpassat för byggrätter i fler kommuner.Bällstaudde bygger LSS-bostäder