SIGMAHUSET - VÄSTERÅS

Sigmahuset, handelshuset mitt i centrala Västerås. Här finns butiker, restauranger, kontor, nattklubbar, gym, och mycket annat.

Ca 22.000 kvm.

Start: 2017-03-20

Avslut: 2019-07-01
Bällstaudde Fastigheter AB
var under en period partner till Brunswick Real Estate (tidigare Sveafastigheter AB) som ansvarar för förvaltning (Local Asset Management Partner, LAMP) av fastigheten Kettil 7 (Sigma-huset i Västerås). Fastighets AB Regio (med AP3 som majoritetsägare och Bällstaudde Fastigheter AB var minoritetsägare) blev då ny fastighetsägare.
Bällstaudde Fastigheters uppdrag innefattade: uthyrning, utveckling, förhandling av och tecknande av avtal, hyresgästrelationer, upphandling och styrning av driftorganisation samt ekonomisk förvaltning. För mer information kring detta, kontakta Ia Odell Balkeståhl.

Bällstaudde bygger LSS-bostäder